ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าพบผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด หารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ กับสำนักงานอัยการสูงสุด

22 ธ.ค. 2565 07:53 น. 106 ครั้ง

ชญาภา : ข่าว

อรรถโกวิท : ถ่ายภาพ / ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ