กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "ต่อว่าเจ้าพนักงาน ระวังบานปลาย"

21 มี.ค. 2560 16:20 น. 423 ครั้ง

การแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถือเป็นความผิด
ที่ต้องรับโทษตามกฎหมายหรือไม่
ร่วมค้นหาคำตอบได้ที่
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน "ต่อว่าเจ้าพนักงาน ระวังบานปลาย"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด