สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

21 มี.ค. 2560 16:22 น. 2,748 ครั้ง

ให้บริการประชาชน สอบถามผลการขายทอดตลาดทรัพย์
ความคืบหน้าของคดี ตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
และอำนวยความสะดวกแก่คู่ความทุกผ่าย และประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด