รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

22 ธ.ค. 2565 13:14 น. 114 ครั้ง

ถ่ายภาพ - ออกแบบ // สุกฤษฎิ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด