ผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 ก.พ. 59

21 มี.ค. 2560 16:28 น. 571 ครั้ง

ด้านที่ 1


ด้านที่ 2


ด้านที่ 3


ด้านที่ 4


ด้านที่ 5


ด้านที่ 6

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด