กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "ให้สินบนเจ้าพนักงานโทษหนัก"

21 มี.ค. 2560 16:30 น. 861 ครั้ง

หลายท่านอาจเคยฝ่าฝืนกฎจราจร
ในชั่วโมงเร่งด่วน
จนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกและสั่งปรับ
ซึ่งบางท่านอาจใช้วิธีติดสินบน
เจ้าพนักงาน เพื่อไม่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบและขั้นตอน
เนื่องจากเร่งรีบ การกระทำดังกล่าว
ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
ส่วนจะมีบทลงโทษอย่างไรนั้น
ร่วมค้นหาคำตอบได้ใน
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน "ให้สินบนเจ้าพนักงานโทษหนัก"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด