กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "เผาข้าวของส่วนตัว ระวังบานปลาย กลายเป็นผิดอาญา"

21 มี.ค. 2560 16:36 น. 574 ครั้ง

หากคุณจุดไฟเผาขยะในบริเวณที่อยู่อาศัย
หรือพิ้นที่ส่วนตัว แต่ไฟเกิดลุกลาม
สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของผู้อื่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่ตั้งใจ
จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่
ร่วมค้นหาคำตอบได้ใน
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน "เผาข้าวของส่วนตัว ระวังบานปลาย
กลายเป็นผิดอาญา"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด