รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

28 ธ.ค. 2565 14:57 น. 106 ครั้ง

 

ข่าว นันทินี

ถ่ายภาพ นิวัฒน์

ออกแบบ สรธัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ