คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 "ตรวจเข้มการแข่งรถในทาง และสถานบันเทิงรอบสถานศึกษา"

22 มี.ค. 2560 09:22 น. 2,248 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด