การจอดรถกีดขวางทางเข้า-ออก ที่อยู่อาศัยของผู้อื่น

22 มี.ค. 2560 09:33 น. 1,709 ครั้ง

การจอดรถบนเส้นทางสาธารณะ แต่ลักษณะการจอดนั้น
กีดขวางทางเข้า-ออก ที่อยู่อาศัยของผู้อื่น
ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญใจ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด