กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "เป็นหนี้โดยไม่เจตนา"

22 มี.ค. 2560 09:34 น. 823 ครั้ง

การได้รับมรดกก้อนโต แม้จะนำพาทรัพย์สินมีค่ามาสู่ผู้รับ
แต่ทราบหรือไม่ว่าทายาทผู้รับมรดกอาจจะตกเป็นหนี้โดยไม่เจตนา
หากเจ้าของมรดกก่อหนี้ผูกพันกับทรัพย์สินดังกล่าว
กฎหมายสามัญประจำบ้าน วันนี้ขอเสนอตอน "เป็นหนี้โดยไม่เจตนา"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด