กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน

22 มี.ค. 2560 09:37 น. 6,145 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1111 กด 77 , http://www.facebook.com/RLPD.PR
และที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด