กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน “คลินิกความงามเถื่อน”

22 มี.ค. 2560 09:38 น. 813 ครั้ง

ปัจจุบันคลินิกเสริมความงามเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะผู้คนหันมาสนใจดูแลร่างกายของตนให้สวยงามมากขึ้น
เป็นเหตุให้มีกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาส จากการให้บริการเสริมความงามในรูปแบบของคลิกนิกเถื่อน

บุคคลเหล่านี้จะได้รับการลงโทษทางกฎหมายอย่างไร พบคำตอบได้ใน กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน “คลินิกความงามเถื่อน”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด