รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

4 ม.ค. 2566 15:16 น. 109 ครั้ง

ธรรมรัตน์ / ข่าว

พิษณุ / ถ่ายภาพ และออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ