ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

9 ม.ค. 2566 13:20 น. 97 ครั้ง