15 แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองแบบข้ามพรมแดน สำหรับเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนและสหภาพยุโรป

22 มี.ค. 2560 10:32 น. 1,215 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด