สยจ. สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายหญิงอายุ 51 ปีและบุตรสาว เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

12 ม.ค. 2566 11:01 น. 69 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 00.05 น. เกิดเหตุชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายหญิงอายุ 51 ปี และบุตรสาว เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งบนหาดเฉวง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บให้การว่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 18.30 น. ผู้บาดเจ็บและครอบครัวได้ไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโต๊ะที่จองไว้บริเวณชายหาด ต่อมาเวลาประมาณ 23.55 น. ได้เดินออกจากโต๊ะเพื่อเตรียมถ่ายรูปพลุที่กำลังจะจุด เมื่อถ่ายรูปเสร็จ จึงเดินกลับมาเพื่อนั่งที่โต๊ะของตน แต่พบว่ามีชาวต่างชาติ 2 ราย เป็นชายและหญิง ยืนอยู่บนโต๊ะของตนใกล้กับบุตรสาว จึงได้บอกเป็นภาษาอังกฤษให้ชายชาวต่างชาติลงมา ปรากฏว่าชายชาวต่างชาติไม่ยอมลงและมีชาวต่างชาติอีก 1 ราย เดินถือแก้วเบียร์ และทำท่าทางจะสาดแก้วน้ำใส่บุตรสาว หลังจากนั้นบุตรสาวผู้บาดเจ็บได้เดินหันหลังเพื่อจะเดินออกมาจากโต๊ะ ปรากฏว่ามีหญิงชาวต่างชาติกระชากศีรษะของบุตรสาวผู้บาดเจ็บจนล้มลง ผู้บาดเจ็บจึงได้ดึงเสื้อชายชาวต่างชาติลงมาจากโต๊ะ จนผู้บาดเจ็บล้มลงไปพร้อมกัน และมีชายชาวต่างชาติ 2 ราย มาทำร้ายจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเพื่อดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้   

              (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรง ขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสุราษฎร์ธานเป็นจำนวนเงิน 340 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด