สยจ. สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี นักเรียนถูกนักเรียนรุ่นพี่และญาติ ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

12 ม.ค. 2566 11:21 น. 87 ครั้ง

        จากกรณีเด็กนักเรียนถูกรุ่นพี่นักเรียนและญาติทำร้ายร่างกายโดยการใช้อาวุธมีดแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้บาดเจ็บเป็นเด็กชายอายุ 14 ปี ผู้ปกครอง ของผู้ก่อเหตุเล่าว่า ตนเดินทางไปโรงเรียนดังกล่าวเพื่อไปจัดการปัญหาให้กับลูกชายคนเล็ก แต่มีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายคนโตตามไปด้วย จึงเกิดการปะทะกัน ผู้ก่อเหตุได้ใช้มีดแทงผู้บาดเจ็บจนอาการสาหัส และขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป โดยทีมงานของคุณกัน จอมพลัง ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนดังกล่าว และสถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช เพื่อติดตามคดีที่เกิดขึ้น

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อพบผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บ และดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ซึ่งในวันที่ 10 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ได้พื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ร้อง ณ สถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช เนื่องจากฝ่ายผู้ร้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุมีการกระทำในลักษณะข่มขู่ และปัจจุบันยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ โดยผู้ก่อเหตุได้ถ่ายรูปถืออาวุธปืนโพสลงสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการข่มขู่ผู้ร้องและญาติของผู้ร้อง เจ้าหน้าที่จึงได้ให้การช่วยเหลือโดยรับคำขอการขอคุ้มครองพยาน ซึ่งได้ดำเนินการประสานส่งต่อให้กับสำนักงานคุ้มครองพยานเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และทีมงานของคุณกัน จอมพลัง ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 7 เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ   

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ดังนี้

        กรณีบาดเจ็บ

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ฯ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนเงิน 354 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท      

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด