ดีเอสไอ แจงปมจัดซื้อเครื่องด๊อง (ชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะใกล้) ไม่มีการฮั้ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

13 ม.ค. 2566 16:22 น. 78 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด