สยจ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี คนขับรถยนต์กระบะพาญาติไปหาหมอ ก่อนรถเสียหลักตกร่องถนนชนกับต้นไม้ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย

16 ม.ค. 2566 10:55 น. 53 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 12.50 น. เกิดเหตุคนขับรถยนต์กระบะพาญาติไปหาหมอ ก่อนเสียหลักตกร่องกลางถนนชนกับต้นไม้ เหตุเกิดบริเวณหน้าโรงงานแห่งหนึ่งบนถนนสาย 41 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นคนขับรถยนต์กระบะเป็น เยาวชนชายอายุ 15 ปี และชายอายุ 37 ปี ซึ่งเป็นบิดาของคนขับรถยนต์กระบะ ต่อมาเป็นหญิงอายุ 19 ปี และชายอายุ 17 ปี ซึ่งทั้งสองรายเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับคนขับรถยนต์กระบะ นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นมารดาของคนขับรถยนต์กระบะ โดยวันเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้เดินทางจากอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าโรงพยาบาลพุนพิน เพื่อพาญาติมาพบแพทย์ตามนัด เมื่อถึงที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้ขับรถยนต์กระบะมาด้วยความเร็วสูง ทำให้รถเสียหลักตกลงเกาะกลางถนนพุ่งชนกับต้นไม้อย่างแรงจนต้นไม้ขาดครึ่ง ความแรงของรถยังไปชนกับต้นไม้อีกต้นจนหน้ารถพังยับเยิน

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพุนพิน เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

             (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 30,000 บาท

             (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน  20,000 บาท

             (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน  40,000 บาท

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 90,000 บาท

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

             (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

             (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนเงิน 340 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

             (4)ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด