สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถบัสนักฟุตบอลเยาวชนขับตามจีพีเอสจนชนสะพาน ข้ามมอเตอร์เวย์ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย

17 ม.ค. 2566 09:20 น. 60 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุรสบัสนักฟุตบอลเยาวชนขับชนสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบริเวณใต้สะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 ถนนเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณที่เกิดเหตุพบรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง สภาพช่วงด้านหน้าและบริเวณหลังคารถบัสพังเสียหายจนเก้าอี้แถวหน้าหลุดลงมากองอยู่กับพื้น ภายในรถมีทีมนักฟุตบอลของโรงเรียนโดยสารมาทั้งหมด 32 ราย เป็นนักเรียน 26 ราย โค้ช 6 ราย มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 11 ราย และโค้ชอีก 2 ราย คนขับรถบัสเล่าว่า ตนไม่รู้เส้นทางจึงได้เปิด GPS นำทางมาจนมาถึงจุดเกิดเหตุ ตนสังเกตเห็นสะพานและคาดว่ารสบัสน่าจะสามารถขับผ่านไปได้ ก่อนชนกับสะพานจนมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว เบื้องต้น อุบัติดังกล่าวเกิดจากความประมาทของคนขับรถบัส เนื่องจากไม่เชี่ยวชาญเส้นทางและขาดความระมัดระวัง รถบัสจึงเกิดการเฉี่ยวชนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับ โดยผู้บาดเจ็บและผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บไม่ติดใจดำเนินคดีกับคนขับรถบัส

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางบ่อ เพื่อสอบถามข้อมูลคดี ได้รับแจ้งว่า ผู้บาดเจ็บและผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บไม่ติดใจดำเนินคดี กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้ 

              (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนเงิน 353 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าความเสียหายอื่น จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด