สยจ. จันทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี อุบัติเหตุเต็นท์ยุบตัวในงานวันเด็ก เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ

17 ม.ค. 2566 09:23 น. 80 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุเต็นท์ยุบตัวเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ เหตุเกิดในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี จากการตรวจสอบพบว่า ในระหว่างการแสดงขับบินเฮลิคอปเตอร์ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของเทศบาลเมืองท่าช้าง ได้เกิดเหตุตัวเต็นท์ที่ผู้เข้าร่วมงานยุบตัวลงเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็ก 5 ราย และผู้ใหญ่ 3 ราย สาเหตุเกิดจากมีลมกรรโชกแรงเข้ามาปะทะระหว่างการแสดงบินเฮลิคอปเตอร์

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และขอความร่วมมือในการดำเนินการแจ้งสิทธิและรับคำขอรับความช่วยเหลือของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่ญาติผู้บาดเจ็บและได้ประสานนายธวัชชัย นิจสุข เลขานายกเทศบาลเมืองท่าช้าง ให้ข้อมูลว่า จะลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บโดยเบื้องต้นทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล พบอาการศีรษะแตก กระดูกคอเคล็ดส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้กลับมาพักที่บ้านแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ดังนี้

        กรณีบาดเจ็บ 

              1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ฯ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนเงิน 338 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท     

      ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด