สยจ. สกลนคร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี กลุ่มวัยรุ่นนัดเคลียร์ปัญหา แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นเหตุให้มีผู้ถูกยิงจนได้บาดเจ็บ 1 ราย

18 ม.ค. 2566 08:28 น. 68 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เกิดเหตุชาย อายุ 16 ปี ถูกวัยรุ่นชายคู่อริใช้อาวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณสะพานข้ามลำห้วยสงคราม บ้านวังงามพัฒนา หมู่ 8 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสะพานรอยต่อข้ามไปยังบ้านท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จากการตรวจสอบทราบว่ากลุ่มของผู้บาดเจ็บและกลุ่มของผู้ก่อเหตุ มีเรื่องบาดหมางกันอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งวันเกิดเหตุกลุ่มของผู้บาดเจ็บได้นัดกลุ่มของผู้ก่อเหตุออกมาเจอตรงจุดเกิดเหตุเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เคยบาดหมางกัน ต่อมาเวลาประมาณ 23.30 น. ผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บริเวณสะพานจุดนัดพบดังกล่าว เมื่อไปถึงได้พบกลุ่มของผู้บาดเจ็บยืนขวางสะพานอยู่ประมาณ 20 ราย โดยผู้บาดเจ็บและเพื่อนได้ยืนถืออาวุธมีด และขวดสุรา พร้อมพูดท้าทายให้ผู้ก่อเหตุมาชกต่อยกับกลุ่มของผู้บาดเจ็บ ผู้ก่อเหตุจึงได้นำอาวุธปืนยิงใส่กลุ่มของผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 นัด จนเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกผู้บาดเจ็บ จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ก่อเหตุได้เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครได้ประสานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี และร้อยตำรวจเอกอภิชาต โคตรวิชา รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรส่องดาว เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และได้ลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเพื่อแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) ให้แก่ผู้บาดเจ็บได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสกลนครเป็นจำนวนเงิน 338 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด