สยจ. นนทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี วินรถจักรยานยนต์พุ่งชนเจ้าอาวาสขณะบิณฑบาต ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

19 ม.ค. 2566 08:35 น. 83 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งขณะบิณฑบาต ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดศิริมงคล ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นชายอายุ 67 ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนเจ้าอาวาสอายุ 67 ปี ขณะเดินข้ามถนนเพื่อไปรับบิณฑบาตจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา พระลูกวัดดังกล่าวเปิดเผยว่า ปกติหลวงพ่อมักจะเดินบิณฑบาตตามถนนฝั่งตลาดโดยจะไม่ข้ามถนนไปอีกฝั่ง แต่อุบัติเหตุน่าจะเกิดจากการที่มีญาติโยมนิมนต์ท่านไปใส่บาตรอีกฝั่งถนน หลวงพ่อจึงข้ามไปรับบาตรและถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชน ซึ่งจากการตรวจร่างกายไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายของผู้ก่อเหตุ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส   

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง เพื่อสอบถามข้อมูลคดี ได้รับแจ้งว่า ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาใหม่อีกครั้ง เนื่องจากภายหลังเจ้าอาวาสได้มรณภาพลงและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปยังเทศบาลนครนนทบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อพบทายาทของผู้เสียชีวิตและดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

              (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 30,000 บาท

              (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 90,000 บาท 

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด