สยจ. สตูล ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี หญิงอายุ 44 ปี ถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าจนตกจากรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บ

19 ม.ค. 2566 08:41 น. 80 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เกิดเหตุผู้ก่อเหตุกระชากกระเป๋าหญิงอายุ 44 ปี จนตกจากรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนสายบ้านซอยสิบ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง โดยผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนและได้สะพายกระเป๋าข้างลำตัว ขณะนั้นได้มีผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมขับรถจักรยานยนต์มาประกบข้างและกระชากกระเป๋าสะพายของผู้บาดเจ็บ จนผู้บาดเจ็บตกจากรถจักรยานยนต์และถูกลากไปตามถนน โดยขณะนี้สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้   

             (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

             (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสตูลเป็นจำนวนเงิน 332 บาทต่อวัน) เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี

             (4) ค่าความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด