สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ม.ค. 2566 08:33 น. 12 ครั้ง

       กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 06.30 นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยนายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นายชัชวาล ราชขันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ 99 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ