สยจ. เลย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี สามเณร อายุ 13 ปี ถูกเจ้าอาวาสวัดทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยไม่ทราบสาเหตุ

20 ม.ค. 2566 08:43 น. 59 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 นาฬิกา เกิดเหตุสามเณร อายุ 13 ปี ถูกเจ้าอาวาสวัดทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดภายในวัดแห่งหนึ่ง ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จากการตรวจสอบทราบว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บกำลังทำความสะอาดโบสถ์อยู่นั้น เจ้าอาวาสได้เดินมาหาผู้บาดเจ็บ แต่ผู้บาดเจ็บไม่ทันเห็นเจ้าอาวาสเดินมา จึงได้เดินออกไปอีกทาง แต่เจ้าอาวาสคิดว่าผู้บาดเจ็บเดินหลบหน้า เจ้าอาวาสจึงได้เดินมาหาผู้บาดเจ็บและถามว่าทำไมไม่ชอบขี้หน้า จากนั้นก็เข้าทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บจนได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นคดีอยู่ระหว่างออกหมายเรียกเจ้าอาวาสมารับทราบข้อกล่าวหา

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองหิน เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และได้ลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเพื่อแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดเลยเป็นจำนวนเงิน 335 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด