สยจ. สตูล ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี แม่ผลักลูกชายอายุ 2 ปี ตกน้ำเสียชีวิต

20 ม.ค. 2566 08:47 น. 84 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. เกิดเหตุแม่ผลักลูกชายอายุ 2 ปี ตกน้ำเสียชีวิต เหตุเกิดริมคลองชลประทาน บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นมารดาของผู้เสียชีวิต โดยผู้ก่อเหตุเกิดอาการน้อยใจมารดาของตน จึงคิดจะฆ่าตัวตายพร้อมกับผู้เสียชีวิต จึงได้พาผู้เสียชีวิตไปที่ริมคลองชลประทาน จากนั้นจึงได้ผลักผู้เสียชีวิตลงคลองชลประทาน และผู้ก่อเหตุจะกระโดดตาม แต่กลับเปลี่ยนใจกะทันหันจึงได้เดินกลับบ้านไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลได้ประสานพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และลงพื้นที่พบญาติผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อชีวิต ดังนี้   

             (1) ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

             (2)​ ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

             (3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด