ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือประชาชน

20 ม.ค. 2566 10:21 น. 14 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด