สยจ.สกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาหนองหาร

20 ม.ค. 2566 10:51 น. 18 ครั้ง

 

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาหนองหาร บริเวณพิพิธภัณฑ์ภูพาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด