“สยจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)”

20 ม.ค. 2566 13:12 น. 13 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด