สยจ.สฎ ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ม.ค. 2566 15:52 น. 12 ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ประชุมหารือรายงานผลดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม และข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด