สยจ.สกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

20 ม.ค. 2566 16:16 น. 18 ครั้ง

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา นายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด