สยจ.สกลนคร ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน

20 ม.ค. 2566 16:20 น. 22 ครั้ง

 

วัวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน ดังนี้  ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับทางจำเป็น  ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหาย และ ให้คำปรึกษากฎหมายทางโทรศัพท์กรณีแบ่ง​มรดกตามพินัยกรรม 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด