สยจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดดิตถมงคล ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

21 ม.ค. 2566 21:59 น. 33 ครั้ง

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางนวลฉวี สิทธิศักดิ์  พนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดดิตถมงคล  ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด