สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนหัวร้อนชักปืนลูกโม่กระหน่ำยิงคนขับวินจนได้รับบาดเจ็บ

22 ม.ค. 2566 06:09 น. 62 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เกิดเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดหน้าตลาดร้อยชั่ง หมู่ 4 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุ 52 ปี ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไปส่งลูกค้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เมื่อมาถึงบริเวณป้อมยามได้มีผู้ก่อเหตุยืนอยู่บริเวณป้อมยามขวางทางเข้าหมู่บ้าน ผู้บาดเจ็บจึงได้ต่อว่าผู้ก่อเหตุ ทำให้เกิดมีปากเสียงกันและผู้บาดเจ็บได้ทุบกระจกรถตู้ผู้ต้องหา และแยกย้ายกันไป ต่อมาผู้บาดเจ็บกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่วินได้มีรถตู้ผู้ก่อเหตุขับสวนทางมาแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้บาดเจ็บจนได้รับบาดเจ็บแล้วขับหลบหนีไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และขอความร่วมมือในการดำเนินการแจ้งสิทธิและรับคำขอรับความช่วยเหลือของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่ญาติผู้บาดเจ็บ

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ดังนี้

        กรณีบาดเจ็บ 

              1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ฯ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนเงิน 353 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท     

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด