สยจ. สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถูกครูตบศีรษะในห้องเรียน

22 ม.ค. 2566 06:12 น. 65 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เกิดเหตุครูสาวใช้มือตบศีรษะนักเรียน เหตุเกิดภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จากคลิปวิดิโอที่ปรากฏภาพครูสาวในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ใช้มือตบศีรษะของเด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ครั้ง อีกทั้งยังมีการตะคอกใส่นักเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

       สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เพื่อสอบถามข้อมูลคดี และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) แก่ผู้ปกครองของผู้บาดเจ็บ

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้ 

              (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ในพื้นที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสมุทรปราการเป็นจำนวนเงิน 353 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าความเสียหายอื่น จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด