สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

22 ม.ค. 2566 14:53 น. 14 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/ฝ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฯ
 
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายตัวชี้วัดให้ทุกกลุ่มฝ่าย พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดกิจกรรมภายในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามกดกโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด