สยจ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุขส่งสุขให้กับประชาชน และกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

22 ม.ค. 2566 15:25 น. 14 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์วัดสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาววรัญญา ชูเนตร นายชนนน ลิ่มวัน นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยุติธรรมสร้างสุขส่งสุขให้กับประชาชน เพื่อแนะนำบทบาทภารกิจและขั้นตอนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้า เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมฯ
 
ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ ได้นำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ พรบ. ตลอดทั้งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเล่นเกมส์มหาสนุกกับเยาวชนในพื้นที่

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด