สยจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

22 ม.ค. 2566 16:29 น. 11 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวพัชรี จันที นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด