สยจ.ยะลา ร่วมพิธีตักบาตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

23 ม.ค. 2566 14:18 น. 26 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ร่วมพิธีตักบาตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร     มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณศาลหลักเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด