สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

23 ม.ค. 2566 14:45 น. 34 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในที่ประชุม และนางนุงนุช กุมศัสตรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ