สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครให้บริการประชาชน

23 ม.ค. 2566 16:35 น. 14 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร โดยนายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนดังนี้

  1. ยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย
  2. ให้คำปรึกษากรณีเกี่ยวกับการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย
  3. ให้คำปรึกษากรณีเกี่ยวกับการฟ้องหย่า จำนวน 1 ราย
  4. ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับนิติกรรมอำพราง จำนวน 1 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด