สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรมตามโครงการ“คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ประจำปี พ.ศ.2566 ของจังหวัดยโสธ

23 ม.ค. 2566 21:08 น. 25 ครั้ง

    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายชัชวาล ราชขันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ” ประจำปี พ.ศ.2566 และนำขยะรีไซเคิลมาบริจาค เพื่อมอบให้องค์กรการกุศลนำไปช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบภัยต่างๆ และยังเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอิสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัด โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ