สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566

23 ม.ค. 2566 21:21 น. 17 ครั้ง

           วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ ชั้น 2 นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานฯ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ กรณีขอหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย (กทย.2) จำนวน 2 ราย 3 เรื่อง ผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ จำนวน 2 ราย 3 เรื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการก่อเหตุ บุคคลในครอบครัวไม่มีความพร้อมในการควบคุมดูแล

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ