สยจ. มุกดาหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รถยนต์กระบะเหยียบเบรกกะทันหัน รถบัสโดยสารเบรกตาม แต่เอารถไม่อยู่ไถลชนท้าย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย

24 ม.ค. 2566 09:03 น. 62 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารชนกับรถยนต์กระบะ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนมุกดาหาร - ดอนตาล กิโลเมตรที่ 4 หน้าวัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากการตรวจสอบทราบว่าชาย อายุ 31 ปี เป็นผู้ขับขี่รถบัสโดยสาร ซึ่งมีผู้โดยสารในรถบัสคันดังกล่าวจำนวน 10 ราย โดยเดินทางมาจากอำเภอตระการพืชผล เมื่อมาถึงบริเวณหน้าวัดบรรพตมโนรมย์ ได้มีรถยนต์กระบะที่วิ่งอยู่ข้างหน้าได้เบรกกะทันหัน รถบัสโดยสารจึงได้เบรกตามแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จนเป็นเหตุให้รถบัสโดยสาร ไถลไปชนท้ายรถยนต์กระบะคันดังกล่าว ทำให้มีผู้ขับขี่รถยนต์กระบะและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และผู้ขับขี่รถบัสโดยสารและผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารและกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิการกุศลมุกดาหารได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร เบื้องต้นคดีอยู่ระหว่างเรียกผู้ขับขี่รถบัสโดยสารและรถยนต์กระบะเข้าให้ปากคำ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่พบร้อยตำรวจเอกสุนิษา พงษ์พัฒน์ รองสารวัตรสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี เบื้องต้นทราบว่ารถบัสโดยสารคันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 และได้ลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเพื่อแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) ให้ผู้บาดเจ็บได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบงาน (จังหวัดมุกดาหารเป็นจำนวนเงิน 338 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด