สยจ. สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี เยาวชนชาย อายุ 16 ปี ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุตาเหล่-อีกฝ่ายคิดว่ามองหน้า

24 ม.ค. 2566 09:05 น. 79 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 19.45 น. เกิดเหตุเยาวชนชายอายุ 16 ปี ถูกวัยรุ่นชายใช้อาวุธมีดแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณหน้าปากซอยพ่อขุนทะเล 13/1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบทราบว่าผู้บาดเจ็บได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณหน้าปากซอยพ่อขุนทะเล 13/1 จากนั้นได้มีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่นชาย ขับขี่ตามหลังมาและได้เรียกให้ผู้บาดเจ็บหยุดรถพร้อมถามว่ามองหน้าทำไม แต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมหยุดรถ ผู้ก่อเหตุจึงได้ถีบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บจนล้มลง และผู้บาดเจ็บได้วิ่งข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้าม โดยมีผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ตามจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธมีดแทงผู้บาดเจ็บ เป็นเหตุให้ผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนผู้ก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป เบื้องต้นคดีอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานพันตำรวจโทศุภฤกษ์ จันทร์ยืนยง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และได้ลงพื้นที่พบญาติของผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) รวมถึงให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นแก่ญาติผู้บาดเจ็บได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบื้องต้นผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดำเนินการยื่นคำขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ต่อไป

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ

        กรณีความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ดังนี้

              (1) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติให้จ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบงาน (จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนเงิน 340 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด