สยจ.ยะลา สาขาเบตง โดยที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษากฎหมาย เรื่อง ครอบครัว พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ

24 ม.ค. 2566 15:25 น. 30 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด