ยุติธรรมจังหวัดยโสธรร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุผู้พ้นโทษอุปสมบท ณ วัดบ้านโพนงอย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

24 ม.ค. 2566 16:34 น. 12 ครั้ง

    สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร นายดนัย นนทชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นายชัชวาล ราชขันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุผู้พ้นโทษอุปสมบท เป็นเวลา 15 วัน ที่วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมีพระครูถาวรเขมกิจ เจ้าคณะตำบลขั้นไดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนงอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ