สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน ตามพรบ.ไกล่เกลี่ยฯ พ.ศ. 2562

24 ม.ค. 2566 16:43 น. 8 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยฯ ปี2562หน่วยงานรัฐ เรื่องพิพาททางแพ่ง กรณี หนี้จากการเช่า-ซื้อ   โดยการประชุมไกล่เกลี่ยฯ ในวันนี้มีนายทองสุข ศรีภูมิ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ผลการไกล่เกลี่ย คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้        

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด